Total Commander w praktyce: kopiowanie do wielu katalogów jednocześnie

Jak skopiować plik jednocześnie do kilku katalogów?

Punkt wyjścia

Mamy plik „szablon.txt”, który chcielibyśmy skopiować do wszystkich trzech katalogów obok niego: „Zamówienie 01”, „Zamówienie 02”, „Zamówienie 03”.

Procedura

 1. Zaznaczamy w panelu docelowym (prawym) katalogi, do których chcemy plik skopiować.,

  Zaznaczone foldery docelowe w prawym panelu
  Zaznaczone foldery docelowe w prawym panelu
 2. W panelu źródłowym (lewym) zaznaczamy plik do skopiowania.,

  W lewym panelu zaznaczony plik do skopiowania, w prawym - foldery docelowe
  W lewym panelu zaznaczony plik do skopiowania, w prawym – foldery docelowe
 3. W panelu źródłowym naciskamy klawisz skrótu dla funkcji „Kopiuj”, czyli [F5]. Pojawia się okno opcji kopiowania.,

  Okno kopiowania
  Okno kopiowania
 4. Rozwijamy opcje kopiowania klikając na „Opcje >>” i zaznaczamy ostatnie pole – „Kopiuj do wszystkich wybranych katalogów/skrótów w panelu docelowym”.,

  Okno kopiowania z zaznaczoną opcją kopiowania do wszystkich zaznaczonych
  Okno kopiowania z zaznaczoną opcją kopiowania do wszystkich zaznaczonych
 5. Zatwierdzamy operację, klikając na przycisk „OK„.

Rezultat

Nasz plik „szablon.txt” znajduje się teraz nie tylko w katalogu nadrzędnym, ale i w każdym z zaznaczonych wcześniej katalogów, co widzimy na przykładzie katalogów „Zamówienie 1” i „Zamówienie 2”.

Rezultat - plik skopiowany do wielu katalogów docelowych
Rezultat – plik skopiowany do wielu katalogów docelowych