Total Commander 9.20

Poza poprawkami, nowa wersja przyniosła następujące zmiany:

  • Program przechowuje położenie i rozmiar okna na poszczególnych monitorach;
  • Rozmiar przycisków interfejsu może być dostosowany dla poszczególnych ilości punktów na cal w monitorze
  • Ikony z wewnętrznego powiązania mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi ikonami programu;
  • Shift + F7 tworzy nowy katalog w aktywnym panelu;
  • Pasek przycisków oraz linia komend obsługują shellowe GUID;
  • Dodana obsługa certyfikatów ssl klienta z Windows certificate store (działa wyłącznie z biblioteką schannel na systemach Vista lub nowszych, nie działa z biblioteką openssl).