Total Commander 9.51

Jest obecna od jakiegoś czasu nowa wersja Total Commandera 9.51
A w niej twórcy naprawili szereg rzeczy, a to tylko kilka z nich:

  • Naprawiono błąd, w którym edycja komentarza (Ctrl+Z) nie działała w opcją „DOS charset” kiedy encoder nie był „Western”
  • Naprawiono błąd występujący przy poleceniach CM_LIST i CMLISTINTERNALONLY
  • Naprawiono błąd podglądu eksplorera – podgląd mógł się zawiesić po przytrzymaniu klawisza „8”, „n” lub „p”
  • Naprawiono błąd przy synchronizacji katalogów z archiwami ZIP – usunięta ostrzeżenie o zablokowanym klawiszu ESC, które pokazywało się wtedy kiedy zamykano za pomocą ESC ostrzeżenie o tym, że archiwum ZIP jest tylko do odczytu.